Grafika na stěny, kanceláře SIDI

2011 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner