Metacity

2004, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
Ateliér A2, VŠUP + Ateliér Roman Koucký ČVUT