Studie schodiště

2007,
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner