Výstavní stánek pro developery, CPI

2007
Ing.arch.MgA. Tomáš Legner