Městský mobiliář

cortenový plech a akátové latě
2017 Parkové muzeum Modřany pro Skanska a.s.

Ing.arch.MgA. Tomáš Legner
Bc. MgA. Matěj Gorner
MgA. Matěj Jakoubek

realizace Rom Kostřica
www.vendesign.cz