Městský mobiliář

2016 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner, MgA. Matěj Jakoubek, MgA. Matěj Gorner