Cow Parade, Prague


2005 Ing.Arch.MgA. Tomáš Legner a MgA. Rami Bala , studio ALL.CITY
        Hradčanské náměstí pro p. Bakalu