Právnícká firma, U pilotů, Ruzyně

2009, Ing.arch. Jana Vencálková, Ing.arch. Igor Hobza, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner , Dipl. Ing. Claudia Schmidt

Administrativní objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny vícefunkční velkoplošné otáčivé lamely, které pracují na principu laděného rezonátoru, a proto slouží jednak k pohlcení hluku z dopravy a zárovéň fungují jako sluneční clona a tvoří nejvýraznější tektonický prvek fasády.

Dispozice si klade za cíl zefektivnění využitelnosti ploch, zvýšení
kapacity a v neposlední řadě vytvoření relaxačních prostor.
Řešení vychází z konstrukčního principu příčného dvoutraktu s vnitřním atriem.

Kancelářské prostory jsou umístěny podél obvodových stěn objektu vždy do hloubky 5 metrů a jsou přístupné z vnitřní chodby, která obíhá kolem vnitřního atria – atrium otevřené přes všechna podlaží a prosvětlené střešním pilovým světlíkem.
Řešení prostoru atria vychází z požadavku tento půdorysně nevelký prostor prosvětlit a provzdušnit, proto je volená maximálně odhmotněná kombinace použitých materiálů, jejích tvarování a barevné řešení.