Polyfunkční dům, ulice U Kováků, Smíchov

2009
Ing.arch. Jiří Kostlán, Ing.arch.MgA. Tomáš Legner