Intelek Brno 2

2018 Ing.arch.MgA. Tomáš Legner

studie administrativní budovy pro firmu produkující optické kabely a technologie